Aalst schiet tekort in tewerkstelling gehandicapten

Vlaams Belang vraagt meer aandacht

 

Uit het antwoord op een vraag van Vlaams Belang fractieleider Steve Herman blijkt dat de stad Aalst niet voldoet aan de rechtspositieregeling wat betreft het tewerkstellen van personen met een handicap.

Sinds 2009 moet het aantal terwerkstellingen van personen met een handicap 2% van het totale personeelsbestand zijn. Voor Aalst met zijn 956 voltijdse equivalenten betekent dit dat minimum16 personen met een handicap voltijds moet tewerkgesteld worden ( of 32 personen half-time, enz.) . Momenteel zijn er slechts 13 voltijdsequivalenten ingevuld.

 

Momenteel zijn er eveneens geen concrete initiatieven genomen met betrekking tot deze problematiek.

 

Wij zijn principieel tegen het opleggen van allerhande quota, ook inzake gehandicaptenbeleid.” aldus Steve Herman ” Maar gezien dit werkelijk een groep mensen betreft die, zonder het zelf te willen, bijzonder weinig kansen heeft op de reguliere arbeidsmarkt, zou de stad van deze problematiek een aandachtspunt moeten maken en uit principe méér mensen met een handicap moeten tewerkstellen dan de voorgeschreven 2%. Het  is dan ook bijzonder pijnlijk dat het stadsbestuur hierin tekort schiet en zelfs aangeeft op dit moment geen concrete initiatieven te hebben. Wij roepen het stadsbestuur dan ook op om onmiddellijk maatregelen te nemen en concrete initiatieven – in samenspraak met de gehandicapten-sector – te nemen. De SP.a schepen van personeel heeft duidelijker meer aandacht voor het dikbetaalde “hoger kader” dan de laagste trede van het personeelsbestand. Een schande!”

 

 

Steve Herman,

fractieleider Vlaams Belang Aalst

0495/89.70.18

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...