Aalsters noodfonds voor middenstand komt er niet


St. Annabrug 2-richtingsverkeer slechts “tot einde der werken” (of tot net na volgende gemeenteraadsverkiezingen)

 

Op de gemeenteraad kwam het opnieuw tot heftige discussies tussen Vlaams Belang en de meerderheidspartijen over de St. Annabrug.

Vlaams Belang fractieleider Steve Herman wou duidelijkheid over het zogenaamde “definitieve karakter” van het openstellen in beide rijrichtingen over de St. Annabrug en diende hieromtrent opnieuw een voorstel in.

Een duidelijk verveelde meerderheid, inclusief CD&V, verwierp – na een half uur schorsing – het voorstel van Vlaams Belang en keurde uiteindelijk het eigen meerderheidsvoorstel goed; dat voorziet in het openstellen van de 2 rijrichtingen slechts tot “het einde der werken van fase 1 en fase 2” ; nadien wordt alles opnieuw herbekeken.

 

“Uiteraard strooit deze meerderheid onze middenstand en burgers zout in de ogen.” aldus Steve Herman. ” Er is immers geen sprake van een definitieve instelling van de 2 rijrichtingen, doch slechts “tot het einde der werken”. Hiermee blijft de brug wellicht geopend tot vlak na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Daarna blijft het koffiedik kijken; de VLD wil immers bij een nieuwe mobiliteitsstudie niet van bij voorbaat uitgaan van 2 rijrichtingen over om het even welke brug. De kans is reëel dat de brug bij het begin van de nieuwe legislatuur opnieuw in slechts 1 rijrichting toegankelijk wordt.” aldus Herman.

 

Ook het Vlaams Belang-voorstel dat voorzag in de oprichting van een stedelijk hulpfonds ten behoeve van middenstanders die door werken getroffen werden en worden,  werd uiteindelijk alleen door Vlaams Belang goedgekeurd. Open VLD, CD&V en SP.a verwierpen unaniem het voorstel.

 

“Het wordt hoe langer, hoe duidelijker dat deze meerderheid – en zeker de VLD – onze middenstand geen warm hart toe draagt.” aldus Steve Herman. “De smeekbedes op de hoorzitting, de protestacties enz. zijn een duidelijke noodkreet van zeer zwaar getroffen mensen; sommige centrumhandelaars maken gewag van omzetverlies tot 70% ; bovendien worden er nog tal van grote en langdurige werken door de stad aangekondigd, ik voorspel een dramatische toename van het aantal faillissementen of stopzettingen als er geen steunfonds wordt opgericht. Dit stadsbestuur luistert echter niet en kijkt arrogant de andere kant op. Jammergenoeg, alweer een gemiste kans.” aldus het Vlaams Belang.

 

Steve Herman

fractieleider Vlaams Belang Aalst

0495/89.70.18

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...