AALSTERSE BEGROTING HEEFT GAT VAN VIJF MILJOEN

STAD AALST BLIJFT MAAR AANWERVEN, ONDANKS DEFICITAIRE BEGROTING

Op de Aalsterse gemeenteraad gisterenavond vergeleek Vlaams Belang-fractieleider Karim Van Overmeire de bespreking van de stadsbegroting met een Spaans schimmenspel. “Een Spaans schimmenspel wordt met echte mensen gespeeld. Het duurt tot het ochtendgloren. En men weet op voorhand wat iedereen gaat zeggen. En hier gaat het net zo: de meerderheid zal straks alle voorstellen van de oppositie wegstemmen”. Dat is precies wat er gebeurde: een tiental voorstellen tot belastingvermindering en besparing, ingediend door de Vlaams Belang-raadsleden Steve Herman en Johan Van Nieuwenhove, werden allemaal verworpen.


De begroting heeft een gat van vijf miljoen euro. “De komende jaren zal het nog slechter zijn. De economische crisis betekent minder inkomsten, en meer uitgaven, bijvoorbeeld door het ocmw,” aldus Karim Van Overmeire. “Maar we zitten nu al met een deficit”. Hij hekelde vooral het gebrek aan politieke moed bij de meerderheidspartijen om over te gaan tot structurele besparingen. “Bij de aanvang van deze legislatuur, in januari 2007, beloofde u een zuinig beleid en een stad die zich alleen met haar kerntaken zou bezig houden. Van die belofte is niets terecht gekomen. Deze meerderheid maakt alleen maar ruzie, terwijl men als één ploeg zou moeten samenwerken om de stadsfinanciën weer gezond te maken. U belooft nu wel te gaan besturen als een goede huismoeder, maar dat beloofde u twee jaar geleden ook al. Geen enkele Aalsterse huismoeder kan zich een gat in haar begroting veroorloven.”


Het Vlaams Belang hekelde de ondoordachte aanwervingen van personeel. Onder de vorige burgemeester was schepen Jacobs begonnen met het saneren van het personeelsbestand. Dat was een moeilijke oefening, maar van die inspanningen blijft niets meer over. Er zijn ondertussen 83 nieuwe aanwervingen gebeurd. Van Overmeire toonde ook een blad uit een krant met een volledige pagina vacatures voor nieuwe aanwervingen door de stad Aalst.


Het Vlaams Belang gaf de meerderheid een slecht rapport: “In deze kerstperiode komen de kinderen met hun rapport naar huis. Onderaan staat dan een evaluatie. Op uw rapport, burgemeester, staat geschreven: ons Ilse moet beter haar best doen.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...