Het Vlaams Belang staat op de bres voor Oost-Vlaanderen

Bestaat er zoiets als een Oost-Vlaamse identiteit? Er zijn terzake believers en non-believers.
De non-believers zeggen dat er geen Oost-Vlaamse eigenheid bestaat en dat onze provincie een vrij kunstmatige constructie is, een optelsom van verschillende regio’s, steden en gemeenten die eigenlijk weinig met elkaar gemeen hebben. Want wat is de band tussen Ronse en Beveren, of tussen Gent en Maarkedal? Maar geldt dit niet evenzeer voor de andere provincies die zogezegd wel een eigen identiteit zouden hebben? Wat heeft een arbeider uit Beringen gemeen met een landbouwer uit Voeren? Wat heeft een Kortrijkzaanse middenstander gemeen met een gepensioneerde uit Knokke of een visser uit Oostende?

Als geboren Gentenaar, die in Geraardsbergen is opgegroeid, in Gent afstudeerde, voor het eerst verkozen werd in Oudenaarde en nu in Aalst woont, ben ik eerder een believer. Maar zelfs indien er geen Oost-Vlaamse identiteit zou bestaan, dan bestaat er in elk geval zoiets als een Oost-Vlaamse belangengemeenschap. Zowel op Belgisch als op Vlaams vlak zien we dat het lobby-werk van provincies als West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg veel sterker en veel efficiënter is dan dat van de Oost-Vlamingen.
Voor het Vlaams Belang is Oost-Vlaanderen meer dan de loutere optelsom van een aantal steden en gemeenten. We willen schouder aan schouder staan om onze belangen te verdedigen.

Dat betekent natuurlijk in de eerste plaats dat we de problemen moeten kennen, dat we ons moeten informeren en tot gemeenschappelijke standpunten moeten kunnen komen. We hadden op zaterdag 26 april 2008 reeds een eerste Oost-Vlaamse contactdag in Aalst.
Onder het motto ‘Op de bres voor Oost-Vlaanderen’ willen de mandatarissen en de toekomstige kandidaten van het Vlaams Belang in de komende maanden in geheel de provincie samen actie voeren rond economie, onderwijs, mobiliteit, vreemdelingen, drugs, kansarmoede,.. Het is een ambitieus programma, waarbij we telkens met Vlaamse, federale en lokale mandatarissen en een aantal medewerkers op een welbepaalde plaats in onze provincie zullen bijeenkomen om ons te informeren, in dialoog te gaan en de oplossingen en prioriteiten van onze partij naar voor te schuiven.

Op niet minder dan tien verschillende locaties zullen we de komende vijf maanden – maar ook daarna – aanwezig zijn en samenwerken om tot concrete oplossingen te komen, of om door acties aandacht te vragen voor de problemen in onze provincie. Kortom: we staan samen op de bres voor Oost-Vlaanderen en de Oost-Vlamingen.

Karim Van Overmeire,
Vlaams Parlementslid
Lijsttrekker 2009

Bron: Op de bres voor Oost-Vlaanderen

Webstek: Karim Van Overmeire

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...