Hoeveel omgeruilde buitenlandse rijbewijzen in Aalst?

De kwestie van ingeruilde buitenlandse rijbewijzen – vaak zomaar gekregen, gekocht of vervalst – deed gisteren heel wat stof opwaaien in de pers. De meeste kranten ‘vergaten’ daarbij te vermelden dat het senator Nele Jansegers (Vlaams Belang) was die de bal aan het rollen bracht in het parlement. Maar ja, het is nu eenmaal een kwalijke traditie geworden in een groot deel van de vaderlandse pers om het Vlaams Belang dood te zwijgen. Het zegt veel over de wijze waarop bepaalde media journalistiek – of is het politiek? – bedrijven… Wij dachten dat het de eerste plicht van de journalist is om lezers en kijkers correct, volledig en onbevooroordeeld te informeren. Maar – we zullen het voorzichtig uitdrukken – dat lukt vaak niet.


Terug naar de kwestie zelf. P-Magazine pakte deze week uit met een ophefmakend verhaal over grootschalige fraude bij het inruilen van buitenlandse rijbewijzen voor een Belgisch rijbewijs (Actueel 20.01.09). Jaarlijks worden zo’n 10.000 rijbewijzen ingeruild. Bij de gegadigden zitten nogal wat mensen die niet eens met de wagen kúnnen rijden.


De zaak zorgt intussen voor politieke onenigheid. Vlaams minister Kathleen Van Brempt (SP.A) reageerde geschokt. Zij zag blijkbaar wel wat in het voorstel van resolutie van Nele Jansegers en eiste dat ons land alle twijfelachtige akkoorden over het inruilen van buitenlandse rijbewijzen zou opschorten. Maar daar wou haar collega Etienne Schouppe (CD&V) absoluut niet van weten. Hij liet hooghartig verstaan dat er aan die akkoorden niet geraakt zal worden. Schouppe minimaliseert het probleem en zegt dat er jaarlijks zo’n 1.900 vervalsingen worden ontdekt. Bravo, mijnheer Schouppe. Maar, euh, hoeveel vervalsingen worden er niét ontdekt…?


Nele Jansegers diende pas ook vragen over de omruiling van buitenlandse rijbewijzen in Aalst in. Die cijfers zullen ons een beeld geven van het aantal mensen die in onze stad – en elders – zomaar kunnen rondrijden zonder ooit een bewijs van rijvaardigheid te hebben moeten leveren. We kijken uit naar het antwoord van het college van Burgemeester en Schepenen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...