“Petit pays, petits gens, petits esprits”

Op de gemeenteraad van 24 juni liet ocmw-voorzitter en schepen Patrick De Smedt (sp.a) zich weer eens van zijn kleinste kant zien.
Na raadpleging van het dossier bij punt 23 van de agenda van de gemeenteraad (Wijziging van het reglement van inwendige orde voor alle parken van Aalst) had Vlaams Belang-gemeenteraadslid Eddy Schollaert ontdekt dat volgens het nieuwe reglement rolstoelen aangedreven door een motor met batterij geen toegang zouden hebben tot de verschillende stadsparken in Aalst. Eddy Schollaert diende een amendement in om dit euvel ongedaan te maken.


In een normale, democratische samenleving zou dit voorstel door elk intelligent gemeenteraadslid goedgekeurd worden. Voor sp.a-er Patrick De Smedt was het evenwel ondenkbaar dat de gemeeenteraad een voorstel van het Vlaams Belang zou goedkeuren. De schepen diende een eigen amendement in, dat een doorslagje was van het voorstel van Eddy Schollaert.
De meerderheidspartijen verwierpen het voorstel van het Vlaams Belang en keurden het voorstel van schepen De Smedt goed.


Wie zei alweer over de inwoners van dit land: “petit pays, petits gens, petits esprits” ?


Reageer op dit artikel

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...