Regularisaties: minister en burgemeester spreken elkaar tegen betreffende controle identiteitsdocumenten.

Aalst is Mechelen niet: discussie binnen meerderheid over taaltest.
Vlaams Belang wil dat politie actief optreedt tegen illegale immigratie.

Verbazing bij het Vlaams Belang op de jongste gemeenteraad over het antwoord van de burgemeester op de vragen van raadslid Nele Jansegers over de regularisaties. Staatssecretaris Wathelet  had op een vraag van Nele Jansegers, die ook senator is, geantwoord dat de controle van de identiteitsdocumenten vooral in de gemeenten moet gebeuren, omdat daar de originele documenten kunnen onderzocht worden. Dienst Vreemdelingenzaken krijgt enkel een kopie.


Burgemeester Uyttersprot zegt echter dat er in Aalst nog geen enkel identiteitsdocument  van regularisatie-aanvragers werd onderzocht door de politie. Meestal, aldus de burgemeester, gaat het immers over “mensen zonder papieren”. Dat is flagrant in tegenspraak met wat de minister eerder antwoordde: In de regel moet de aanvrager over een identiteitsdocument beschikken bij de indiening van de aanvraag. In het voorliggende geval is dat zelfs een voorwaarde tot ontvankelijkheid van de aanvraag. Een kopie van dit document moet bij het inleidend verzoekschrift worden gevoegd.”
Nele Jansegers : “Dit is toch te gek voor woorden! Ik zal de minister hierover opnieuw interpelleren.”
Toen Jansegers voorstelde dat burgemeester Uyttersprot, net als haar Mechelse collega Somers, zelf taaltesten zou afnemen om toe te zien op de inspanningen die de regularisatie-aanvragers doen om de taal van de gemeenschap waarin ze willen leven, te spreken, was de meerderheid plots in rep en roer. “Kan niet volgens de instructie”, volgens de Sp.a. Ondanks het feit dat de burgemeester blijkbaar wel gewonnen was voor het idee, werd het dossier verwezen naar commissie.  Aalst is duidelijk Mechelen niet…
Tenslotte vroeg Jansegers of het beleid op politioneel vlak in Aalst ten aanzien van illegalen zal veranderen en of er dus een actief opsporingsbeleid zal worden gevoerd of we, na deze regularisatiegolf, weer een nieuwe groep illegalen laten ontstaan? De burgemeester antwoordde dat illegale immigratie geen prioriteit is. Dat betekent dus een nieuw rondje regulariseren binnen een aantal jaren! Voor het Vlaams Belang is dit een onverstandige politiek, omdat het enkel leidt tot meer van hetzelfde. Enkel een streng maar rechtvaardig vreemdelingenbeleid kan de vicieuze cirkel van illegaliteit en regularisaties doorbreken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...