Sociale benadering VBJ Aalst loont.

De Aalsterse Vlaams Belang Jongeren zijn, sinds de herlancering van
Januari 2013, aan een stevige opmars begonnen. Na een aarzelende
herstart, mede door een tegenvallend verkiezingsresultaat, kruipt er
weer leven in de jongerenkern van het Vlaams Belang in Aalst.
VBJ voorzitter Davy Van Nieuwenhove
legt uit hoe de heropleving en waardering vanuit o.a. de
jongerengemeenschap tegenover het Vlaams Belang tot stand komt.


“We hebben voornamelijk geanticipeerd op de
media, de lokale lopende zaken en de problemen in Aalst die de jongeren
voornamelijk interesseren.
Zo was er het aanhoudend zinloos geweld in de uitgaansbuurt,
in en buiten de scholen werden er jongeren geconfronteerd met
bedreigingen, zwaar pestgedrag en zelfs afpersing, aan de
stationsbuurt kwamen er vaak allochtone bendes samen op zoek naar
slachtoffers,… noem maar op.
Dit alles veroorzaakte een groot onveiligheidsgevoel o.a. bij de
scholieren.
Wij hebben de vinger op de wonde gelegd en zijn gestart met de flyeractie’s
“Recht op veilig fuiven”
en “Recht op veilig onderwijs”,
we nodigen ook de jongeren die geïnteresseerd zijn in onze aanpak uit op
ons maandelijks ‘VBJ Café’
waar ze ons op een sociale manier aan de tand mogen voelen en naar
onze mening en aanpak mogen vragen over bepaalde zaken, dit steeds in
de aanwezigheid van zowel onze lokale als onze nationale kopstukken.


Wij geven duidelijke antwoorden op de maatschappelijke problemen en bieden
hen een degelijk nationalistisch alternatief aan.
Toch is ons alternatief te weinig gekend. Nog steeds verdraait men
systematisch de standpunten van VBJ en van het Vlaams Belang op slinkse
wijze. In de media en in de lessen herkauwt men steeds dezelfde
vooroordelen. Daarbij schuwt men geen leugens, misleidingen of regelrechte haat tegenover het Vlaams Belang.
In Aalst, toch wel een heuse jongerenstad, is het belangrijk voor het
Vlaams Belang dat er zich jongeren politiek engageren… Jongeren met brains, ijverigheid, die beschikken over de wil om door te groeien en vriendschappelijk en collegiaal mee te werken aan de toekomst.
Ons maandelijks ‘VBJ Café’ heeft alleszins al aangetoond dat de jongeren onze mening willen horen en deze ook delen en apprecieren, onze aanpak
wordt dusver alleszins gesmaakt en leidde al tot een serieuze uitbreiding van onze jongerenkern, wat me tot dusver zeer tevreden stelt.”


*Meer info VBJ Café :
https://www.facebook.com/events/226258864178836/?ref=ts&fref=ts*

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...