TERUG NAAR PRIESTER DAENS-TOESTANDENAls de onrechtveerdigheid gewaarborgd wordt door de wet, dan is het tijd dat het volk, die grote rechtspleger, opstaat en met een stamp van de voet heel die boel van modder en onrechtveerdigheid omverwerpt”
Getekend: Priester Adolf Daens

De tijden zijn veranderd, gelukkig maar. Armoede en uitbuiting van de omvang van een eeuw geleden zijn in onze streken voorbij. Toch is het verrassend vast te stellen dat voor een aantal zaken er helemaal niets is veranderd. ..

Ons raadslid Raymond De Wolf maakte een korte vergelijking.

Tijdens Daens
Werkvolk had niets te zeggen
Koning was uitgesproken partijdig
Paus veroordeelde Daens op vraag…
Bisschop duidelijk politieke spreekbuis
Er heerste grote werkloosheid
Volk werd uitgebuit
Geld in handen grote heren
In naam van Kerk en Natie
In het parlement werd Frans gesproken
De pers in dienst van het establishment
Wie Daens volgde werd persona non grata
Gerecht was één met de macht
Christenen en Liberalen tegen Daens

Nu in 2009
Cordon sanitair legt vrije meningsuiting aan banden
Het koningshuis is nog steeds anti-Vlaams
Paus veroordeelde Vlaams Belang op vraag….
Bisschop duidelijk politieke spreekbuis
Werkloosheid loert door wereldcrisis
Waar is al dat geld van de banken naartoe?
Wie handelde met voorkennis?
In naam van “Goed Bestuur”
De regering regeert dank zij een Franstalige meerderheid
De pers in dienst van het establishment
Mandatarissen van Vlaams  Belang eveneens
Gerecht is onbereikbaar voor kleine man
Allen samen tegen Vlaams Belang

Enz…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...