Toelichting Partijbestuur

Zoals u afgelopen weekend al kon lezen, werd zaterdag het nieuwe Partijbestuur door de Partijraad goedgekeurd, alsook de visietekst waarin een strategie voor de toekomst wordt uitgetekend. Helaas gaf Frank Vanhecke te kennen geen deel meer te willen uitmaken van de nieuwe bestuursploeg, een beslissing die door de leden van het vandaag bijeengekomen Partijbestuur oprecht wordt betreurd. Namens het nieuwe Partijbestuur zal Bruno Valkeniers eerstdaags met Frank Vanhecke een gesprek hebben over de samenwerking in de toekomst en duidelijk maken dat hij als erevoorzitter in het Partijbestuur welkom is en blijft.

Na de discussies van de voorbije weken – en de niet zelden overtrokken berichtgeving in de media – zal onze partij zich opnieuw op haar politieke boodschap concentreren. De kernthema’s van het Vlaams Belang zijn immers meer dan ooit actueel. Of het nu over staatshervorming of islamisering gaat: het zijn de programmapunten van onze partij die de politieke actualiteit bepalen. Ook de sociaal-economische problemen waarmee dit land kampt (denken we bijvoorbeeld maar aan DHL, Opel en Bayer) maken duidelijk dat Vlaanderen zijn (economisch) lot in eigen handen moet kunnen nemen. En om onze welvaart veilig te stellen, moet Vlaanderen onafhankelijk worden.

De uitdagingen voor ons volk zijn reuzengroot. Alle Vlaams Belangers zijn overtuigd van ons partijprogramma. Daarom is het niet langer voldoende om gelijk te hebben, we moeten ook gelijk kríjgen. Als radicale, nationalistische en republikeinse volkspartij wil en zal het Vlaams Belang de rol van voortrekker blijven spelen.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...