Van 11 naar 14 miljoen Euro gemeentelijke toelage van de stad Aalst naar het OCMW.

Dat is de evolutie op 4 jaar van de gemeentelijke toelage van de stad Aalst naar het OCMW.


In zijn tussenkomst pleitte raadslid Johan Van Nieuwenhove eens goed


te realiseren dat, ongeacht de sociale functie van het OCMW, het hier gaat om een stijging van… 3 miljoen euro (of 120 miljoen oude Belgische  franken) op 4 jaar tijd (jaren 2010 – 2014)


“In de commissie financiën sprak men van een stijging van 2 % op jaarbasis, maar als ik goed kan rekenen is dit op 4 jaar


28 % of een gemiddelde verhoging van 7 % per jaar”


“In de budgetwijziging 2010 is er een toekenning van bijv. 250.000 € leefloon


aan niet Belgisch gerechtigde personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister”.


De tegemoetkoming als steun aan “politiek vluchtelingen” steeg zelfs tot 1.900.000 €.


Het argument dat alles “gesubsidieerd wordt” is een magere uitleg, zeg maar eerder


“Wij dweilen, ook in Aalst, met de kraan open”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...