Vlaams Belang – gemeenteraadslid Steve Herman zal op de volgende gemeenteraad volgend voorstel van raadsbesluit voorleggen :

Voorstel van raadsbesluit i.v.m. het uitvaardigen van een tijdelijk plaatsverbod voor “overlastbezorgers” en het oprichten van een digitaal meldpunt criminaliteit.

Omwille van overlast (vandalisme, geweldplegingen, prostitutie, drugdelicten,…) werd in het verleden in diverse steden en gemeenten – onder coalities en burgemeesters van alle traditionele partijen – reeds het tijdelijk plaatsverbod voor amokmakers ingevoerd. Dit uit preventieve overwegingen.

Ook onze stad heeft helaas te maken met het overlastfenomeen.

Vorige gemeenteraad werden wij op de hoogte gebracht van oa de “steaming”-praktijken (afpersing onder bedreiging van lichamelijk geweld) van de jeugdbende “Santorinos”, die oa tijdens de parkconcerten voor zware overlast zorgden.

Als maatregel om dergelijke organisaties veiliger laten te verlopen , maar ook als algemene maatregel om amokmakers tijdelijk te weren uit buurten waar ze voor overlast zorgen, is de instelling van een tijdelijk plaatsverbod ook in Aalst aangewezen.

Zo zouden de reeds gekende bendeleden van de Santorino’s op deze manier van de komende parkconcerten kunnen geweerd worden.  Uiteraard is dit slechts één voorbeeld en kan dit voor gelijkaardige feiten ingesteld worden.

Teneinde de drempel (oa door angst) voor de aangifte van dergelijke praktijken drastisch te verlagen , kan de oprichting van een discreet en electronisch meldpunt een belangrijk hulpmiddel zijn.

Voorstel van raadsbesluit :

1.a
“De gemeenteraad geeft aan de Burgemeester de bevoegdheid om – op aangeven van de politie en steeds in samenspraak met de commissie Veiligheid – een tijdelijk buurt- en                plaatsverbod voor amokmakers te kunnen instellen aan de hand van een gefundeerd dossier.”

1.b “De gemeenteraad besluit dat bij het vaststellen door de politie van een overtreding op een uitgevaardigd buurt- en plaatsverbod, de overtreders onmiddellijk administratief aangehouden worden met een administratieve sanctie van 250 Euro als automatisch gevolg.”

2. “De gemeenteraad besluit om over te gaan tot de oprichting van een discreet en digitaal meldpunt voor allerlei vormen van criminaliteit, dat ten laatste op 1 jan. 2014 operationeel is en waarvan de modaliteiten besproken zullen worden op de commissie veiligheid van deze stad.”

DVN

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...