Vlaams Belang protesteert tegen erkenning van Aalsterse moskee

Het Vlaams Belang zal dinsdag 26/4 – net voor de aanvang van de gemeenteraad – een korte protestactie houden tegen de eventuele erkenning van de moskee in de Binnenstraat.

 

“Het erkennen van een moskee komt neer op het subsidïeren van de Islam met Vlaams geld op Vlaamse bodem. Daar zijn wij principieel tegen. De moskeevereniging mag morgen aan alle huidige erkenningscriteria voldoen, dan nog zullen we blijven tegen stemmen!” aldus Steve Herman, fractieleider van het Vlaams Belang in de Aalsterse gemeenteraad.

 

“Dankzij een eventuele erkenning kan de moskee ( ondermeer voor de betaling van de Imam ) op een kleine 23.800 Euro per jaar rekenen. Voor 2012 wordt er voor zo’n 10.000 Euro aan infrastructuurwerken voorzien in de moskee, in 2013 voor zo’n 90.000 Euro. De provinciale diensten verwittigen ons nu al dat de werkelijke bedragen wellicht een veelvoud van deze ramingen zullen zijn (zie bijlage). Bovendien is het hoogst eigenaardig dat wij met onze centen een gebouw van een verhuurder (de moskeevereniging is slechts huurder) zouden gaan opwaarderen. Dit kan niet!”

 

“Tevens is de imam Nederlandsonkundig (zie bijlage). Zo kon – of wilde – hij op de commissie niet op mijn vragen met betrekking tot zijn houding ten opzichte van de scheiding tussen kerk en staat en de gelijkheid tussen man en vrouw, antwoorden. Eén van de erkenningscriteria is dat de imam moet ingeburgerd zijn… De man heeft inderdaad een inburgeringscursus gevolgd… doch in het Turks (zie bijlage)! Bovendien is de voorzitter van de moskeevereniging – toevallig ziek op de hoorzitting – eveneens nederlandsonkundig. Met andere woorden: het wordt wel bijzonder moeilijk om te communiceren met de twee voornaamste aanspreekpunten van de moskeevereniging.”

 

“Een eventuele erkenning van de moskee, zal bovendien een nog grotere aantrekkingskracht uitoefenen op islamieten naar een nu al overbelaste “concentratie”buurt.”

 

“Het is een bewuste strategie van de Turkse overheid – die nu in handen is van de fundamentalistische AKP-partij van Erdogan en die de Imams uitzendt – om de Imams om de 4 jaar te vervangen , net om niet ingeburgerd te raken. Het was trouwens de huidige Turkse eerste minister die verklaarde dat “assimilatie een misdaad tegen de mensheid” is.”

 

Eerder stemden Open-VLD (behoudens Bart Blommaert) , Groen!, CD&V (incl. Aalstenaars Eddy Couckuyt en Lieve Stockman)  en SP-a (incl. Aalstenaar Dirk De Meerleer) in de provincieraad al voor de erkenning.


 

“Het paard van Troje staat al binnen… gaan we het nu nog met onze eigen middelen sponsoren ook?”

 

Steve Herman,

fractieleider Vlaams Belang.

0495/89.70.18

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...