VLAAMS BELANG WIL AANLEG OEFENTERREIN VOOR AUTOBESTUURDERS

Het Vlaams Belang wil dat er in Aalst een oefenterrein komt voor
kandidaat-autobestuurders. Gemeenteraadslid Ignace Verhaegen (zie foto) stelde hierover een
vraag aan het stadsbestuur. “Nu het theoretisch gedeelte van het rijexamen op
school kan afgelegd worden, kiezen meer en meer jongeren niet meer voor een
opleiding door een erkende rijschool maar voor het systeem van vrije begeleiding
om zich voor te bereiden op het praktische gedeelte van de rijopleiding,” stelt
Ignace Verhaegen. Verschillende steden en gemeenten bieden dan ook reeds aan
kandidaat autobestuurders de kans om hun praktische proeven op een degelijke en
veilige manier in te oefenen op een door hen aangelegd oefenterrein. In Aalst
stad bestaat deze mogelijkheid nog niet.
Volgens Ignace Verhaegen hoeft de aanleg van zo’n oefenterrein niet duur te
zijn. De stad kan op zoek gaan naar een terrein. (vb. stukje terrein aan de
stedelijke werkhuizen, perceel in Terjoden tussen de Beukenlaan en de
spoorweg,…). De toestellen kunnen door de eigen stadsdiensten aangemaakt en
geplaatst worden.
Door de aanleg van een dergelijk oefenterrein zouden kandidaat
autobestuurders niet langer naar een naburige gemeente moeten gaan om daar hun
oefeningen uit te voeren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...