Vlaams Belang wil verbod op onverdoofde Islamitische slachtingen

Vlaams Belang- gemeenteraadslid Steve Herman wil dat de stad niet meer meewerkt aan de organisatie van het Islamitische offerfeest van 15 oktober aanstaande.

De stad stelt steeds een slachtvloer (de stedelijke werkhallen) ter beschikking voor het symbolisch bedrag van 1€ , bovendien worden er containers of ‘Big Bag’s’ voor het slachtafval voorzien en wordt een dierenarts opgevorderd.

“Vlaams Belang is van mening dat deze barbaarse en middeleeuwse praktijk van het onverdoofd slachten absoluut niet van deze tijd is. Dit is het nodeloos veroorzaken van dierenleed. Nadat het schaap de keel is overgesneden , kan het nog tot 2.5 min bij bewustzijn blijven terwijl het langzaam leegbloedt.” aldus Vlaams Belang-gemeenteraadslid Steve Herman. “Ik vind bovendien dat de stad mijn belastingsgeld hiervoor niet mag gebruiken of beter gezegd : misbruiken; zelfs al is het voor zogenaamde ‘praktische’ ondersteuning, ‘praktische’ ondersteuning kost ook geldBovendien, zijn moslims niet ‘verplicht’ om schapen te slachten, ze kunnen gewoon ook giften doen.”

Het gemeenteraadslid zal op de volgende gemeenteraad dan ook een voorstel van raadsbesluit indienen met het oog op een stopzetting aan de medewerking van de stad met betrekking tot het offerfeest.

Steve Herman dient tevens een voorstel in om – in navolging van de stad Mechelen en Antwerpen – een extra heffing per schaap te vorderen zodat de Islamitische gemeenschap zélf voor de kosten van hun ‘feest’ dient in te staan. “In het geval dat het stadsbestuur toch beslist om enige medewerking te verlenen, is het logisch dat deze organisatie zelfbedruipend is en geen belastingsgeld kost. Schepen Karim Van Overmeire heeft in het verleden steeds tegen de rituele slachtingen gestemd. Ik hoop dat hij dit nu opnieuw doet en dat hij zijn collega-bestuurders van zijn en ons gelijk kan overtuigen.” aldus Steve Herman.

DVN

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...