Voorstel Vlaams Belang haalt grote meerderheid

Voortaan Vlaamse vlag aan alle Aalsterse stadsgebouwen

Op de gemeenteraad van 21 oktober 2008 werd een voorstel van het Vlaams Belang goedgekeurd met de steun van LDD/Blauw, de CD&V en enkele VLD- ers en SP.A-ers.


Vlaams Belang-gemeenteraadslid Steve Herman had aan de raad voorgesteld om geen Belgische vlaggen meer uit te hangen zolang de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gerealiseerd was. Op deze manier zou de stad Aalst, in navolging van de gemeente Lennik, een duidelijk politiek signaal geven. Dit voorstel kreeg enkel de steun van het Vlaams Belang en werd verworpen met 22 stemmen tegen 10.


Steve Herman legde evenwel een tweede voorstel ter stemming: “Daar waar nog geen Vlaamse vlag hangt, wordt in de toekomst steeds een Vlaamse vlag toegevoegd;”. Dit voorstel werd aanvaard met 23 stemmen tegen 9. Niet alleen het Vlaams Belang en LDD/Blauw, maar ook de meerderheidspartij CD&V stemde voor dit voorstel. Nog opvallender was de steun van twee VLD-schepenen (Grysolle en Verdoodt), SP.A-schepen Van de Steen en Vl.Pro-raadslid Verdoodt.


Het is de eerste keer dat een Vlaams Belang-voorstel in de gemeenteraad met een dergelijke meerderheid wordt goedgekeurd. Het Vlaams Belang is vanzelfsprekend blij met deze goedkeuring en dankt de collega’s van de andere partijen voor hun steun. De partij hoopt dat ook in de toekomst voorstellen zullen beoordeeld worden op hun inhoud, en niet op de partijpolitieke kleur van de indiener.

Reageer op dit artikel

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...