Wordt gratis parkeren op 11 juli nu wel mogelijk ?

Vlaams Belang voorstel schaamteloos gekopieerd.

Op de gemeenteraad van 25 november zal er, dit keer vanuit de meerderheid- met name Geert Verdoodt – een voorstel gedaan worden om op 11juli, het feest van de Vlaamse gemeenschap, gratis parkeren mogelijk te maken in Aalst. In het vragenuur van 26 juni 2007 stelde Vlaams Belanger Ignace Verhaegen hierover reeds  een eerste maal een vraag aan de schepen van mobiliteit. Het antwoord van de schepen was dat dit enkel mogelijk was na een aanpassing van het retributiereglement op de parkeermodaliteiten die door de gemeenteraad goedgekeurd dienden te worden. Wanneer op de gemeenteraad van 21 december het retributiereglement opnieuw diende goedgekeurd te worden, diende Verhaegen dan ook een amendement in waarin hij voorstelde dat niet alleen op  zon- en feestdagen, maar ook op11juli geen parkeergeld zou moeten betaald worden. Een voorstel dat door de voltallige meerderheid – inclusief GeertVerdoodt – werd weggestemd .’Enkel wanneer iedere Vlaming zou kunnen genieten van een verlofdag zou dit een haalbaar voorstel zijn’, was de repliek van CD&V’er Couckuyt. Toen het Vlaams Belang-raadslid vroeg of de stad Aalst de omzendbrief van minister Keulen aangaande de vrijstelling van betaald parkeren op 11juli zou toepassen, was het antwoord op de gemeenteraad van 27 mei 2008 eens te meer negatief. De stad Aalst weigerde dus tot nog toe steeds om de feestdag van de Vlaamse gemeenschap officieel te erkennen. “Ik ben dan ook benieuwd of dit nieuwe voorstel wel aangenomen zal worden. Wanneer dit wel gebeurd, is hiermee het bewijs geleverd dat zelfs een goed  voorstel niet aanvaard wordt enkel en alleen omdat het ingediend werd door iemand van het Vlaams Belang” , aldus raadslid Verhaegen, “ het is vanzelfsprekend dat het Vlaams Belang dit voorstel zal goedkeuren.”


Het voorstel werd echter verwezen naar commissie. Verdoodt sprak niet tegen dat hij vroeger tegen hetzelfde voorstel van het Vlaams Belang stemde, “maar”, zei hij “ik wil de verdediging van de Vlaamse symbolen niet in jullie handen laten”. De vraag is maar welke partij meest de Vlamingen en hun symbolen vertegenwoordigt en ervoor opkomt: de partij van de heer Verdoodt, die amper 1 % van de Vlaamse stemmen haalt, of het Vlaams Belang…


Voor meer informatie:


Verhaegen Ignace
gemeenteraadslid Vlaams Belang
0495/ 66 20 92

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...